Minden Kép
Licencszerződés
» Sztenderd licensz

» Ingyenes képlicensz

» Kiterjesztett licensz csak nyomtatáshoz

» Csak elektronikus licensz

» Átfogó kiterjesztett licensz

» Többfelhasználós licensz

» Sajtókép licensz

» Kiterjesztett print sajtókép licensz

» A használat és a licenszfajták összefoglalása (royalty free tartalom)

» A sajtóhasználat és a licenszfajták összefoglalása

123RF KORLÁTOZOTT ROYALTY FREE LICENC SZERZŐDÉS (ingyenes kép RF-licenc)


LÉNYEGES INFORMÁCIÓ
KÉRJÜK, OLVASSA EL AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET ÉS SZABÁLYOKAT! A SZABÁLYOK ELFOGADÁSA ELENGEDHETETLEN FELTÉTELE A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK.

123RF LIMITED/123RF végfelhasználói szerződés (EULA)

Jelen megállapodás a felhasználó (aki tartalmat tölt le az oldalról), és az 123RF LIMITED (továbbiakban 123RF, az szolgáltatások során 123RF.COM és/vagy 123ROYALTYFREE.COM) között jön létre. A felhasználó nem engedheti át másnak a felhasználói nevét vagy jelszavát. A szerződésben a „tartalom” olyan képet vagy fotót jelent, amely az 123RF vagy a hivatalos alkotók tulajdonában áll és az oldalról le lehet tölteni.

A felhasználó kijelenti, hogy betartja a szerződésben foglaltakat és a tartalom letöltésével elismeri, hogy megértette és elfogadta a szerződésben leírt feltételeket és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az 123RF kijelenti, hogy a rendelkezik azokkal jogokkal és szükséges felhatalmazásokkal - beleértve az összes szerzői jogot -, hogy a felhasználónak engedélyezze a tartalomhoz való hozzáférést és a tartalom jelen megállapodás szerinti felhasználását. A szerzői jog és minden más jog azonban továbbra is az 123RF és a hozzá tartozó partnerek tulajdonában marad.

Felhasználási feltételek
A felhasználó tudomásul veszi, hogy a következő feltételek és szabályok betartásával férhet hozzá és használhatja a tartalmakat.

1. Jelen megállapodás szabályozza a felhasználó és az 123rf közötti együttműködést.

2. Az 123RF nem exkluzív, nem átruházható licencet biztosít a tartalom használatára, reprodukálásra, változtatására, kiadására, bemutatására és viszonteladására a felhasználási feltételeknek megfelelően.

3. A felhasználó a tartalmat az 123RF-en keresztül érheti el és töltheti le, a felhasználási feltételekben lefektetett szabályok szerint, és a következő célokra használhatja a tartalmat, feltéve, hogy nem sérti egy harmadik fél érdekeit:

(a) magazinokban és újságokban kereskedelmi és reklámcélokra;

(b) dizájnelemként egy weboldalon, videojátékban, vagy CD-ROM-on, kivéve az olyan weboldalsablonokat vagy szoftvereket, amelyeket mások is használnak vagy továbbadnak;

(c) marketing-, reklám- vagy promocionális anyagokhoz, beleértve a nyomtatott reklámokat, levélküldeményeket, szórólapokat, csomagolást;

(d) egy vállalattal vagy entitással kapcsolatosan, például céges azonosító dokumentum vagy fejléc. A tartalom nem használható fel céges logó részeként.

(e) iroda, váróterem, nyilvános hely, étterem vagy kiskereskedelmi egység díszeként;

(f) Power Point-prezentációban, ha a tartalommal egy oldalon megjelenik a következő felhívás: „Bizonyos képek és/vagy fotók az 123RF Limitednek, az alkotóinak vagy a licencelt partnereinek szerzői jogvédelemmel ellátott tulajdonában állnak és csak licenc alatt, engedéllyel használhatók. Ezeket a képeket és/vagy fotókat az 123RF Limited engedélye nélkül nem lehet sem lemásolni sem letölteni.”

(g) dizájnelemként videóban, filmben vagy televíziós csatornán;

(h) Az 123RF.com ingyenes kép-szekciójában kínált ingyenes képeket szerződés 3 (a) és 3 (g) pontja között felsorolt feltételekkel lehet felhasználni. Ezen kívül a képeket legfeljebb 10 000 példányban lehet lemásolni, tekintet nélkül a dizájnkoncepcióra. Amint a felhasználó eléri ezt a mennyiséget, licencet kell vásárolnia, hogy az általános Royalty Free licenc-szerződés alapján használhassa a tartalmat.

4. TILOS

(a) továbbadni a tartalmat, elektronikus vagy nyomtatott formában, kivéve, ha megfelel a 3. pontban foglaltaknak;

(b) felhatalmazni egy harmadik felet a tartalom bármilyen célú viszonteladására, továbblicencelésére vagy más módon elválasztani a tartalom használatát az 123RF honlapjától;

(c) megosztani a tartalmat valamilyen hálózaton vagy szolgáltatáson keresztül, CD-n vagy DVD-n vagy valamilyen médiafelületen, vagy bármilyen más formában, amely lehetővé teszi, hogy egy harmadik fél hozzáférjen (a szerződésben foglalt feltételek alapján), ideértve a mobileszközökön, a peer-to-peer módszerrel vagy egyéb fájlmegosztó eszközzel történő letöltést és továbbadást;

(d) bármilyen körülmények között automatizált módszert vagy programot használva tartalmat letölteni;

(e) bármilyen tartalmat logó vagy márkajelzés részeként felhasználni;

(f) bármilyen körülmények között a tartalmat bármilyen pornográf, obszcén, erkölcstelen, becsületsértő vagy illegális dologgal összefüggésbe hozni; termékreklámhoz felhasználni; érzékenynek számító mentális/egészségi vagy hasonló témák feldolgozásához felhasználni;

(g) a tartalmat további eladásra szánt tárgyhoz, szoftverhez vagy sablonhoz felhasználni. Ehhez kiterjesztett licencet kell vásárolni.

5. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a tartalom szerzői jogvédett és egy harmadik fél tulajdonát képezheti és az ilyen tartalom bármilyen, engedély nélküli felhasználása szerzői jogokat sérthet.

6. A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy az 123RF saját belátása szerint

(a minden, az 123RF honlapjáról indított letöltést ellenőriz annak érdekében, hogy megszegi-e a felhasználó a szabályzatot;

(b) korlátozza az egy főre jutó fix letöltést 24 órás időszakra, hogy biztosítsa a legjobb szolgáltatást minden 123RF felhasználó számára;

(c) nyomon követi a felhasználónévvel és jelszóval elkövetett, az 123RF-hez kapcsolódó, a szerződésre vonatkozó visszaéléseket;

(d) azonnal elfüggesztheti a felhasználói fiókot, amennyiben kiderül, hogy a felhasználó automatikus módszereket használ vagy próbál használni a letöltéshez;

(e) bármilyen előzetes értesítés nélkül felfüggesztheti a felhasználói fiókot, amennyiben az 123RF szerint a szerződés szabályait megszegik és/vagy visszaélnek a felhasználónévvel vagy jelszóval. Ha a felhasználói fiókot felfüggesztik a szerződés szabályainak megszegése és/vagy a felhasználónévvel vagy jelszóval való visszaélés miatt, a felhasználó elveszíti minden jogát az 123RF tartalmával kapcsolatban, minden tartalmat törölnie kell az 123RF-ről, és vissza kell fizetnie minden díjat.

7. Az 123RF és a tartalom a következőképpen érhető el: „AMINT AZ”, „RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ” és „MINDEN HIBÁVAL”. Az 123RF, annak alkalmazottai, igazgatósága és tisztségviselői, illetve mindenki más, aki munkakapcsolatban van az 123RF-fel lemond - a törvényesség keretein belül - minden (nyílt vagy burkolt) garanciáról, ideértve az összes merchandise garanciát, igazodva az egyéni igényekhez, jogsértés nélkül, és azt sem biztosítja, hogy az 123RF használata közben nem fognak felmerülni problémák, a számítógépre nem kerül vírus vagy más káros program. A felhasználó a saját felelősségére lép be az oldalra és tölti le a tartalmakat. Az 123RF, annak alkalmazottai, igazgatósága és tisztviselői, és mindenki, aki az 123RF-nek dolgozik, lemond a szokásjogi kötelezettségeiről, ideértve minden ésszerű követelést és szakszerű munkát. Az 123RF, annak alkalmazottai, igazgatósága és tisztségviselői, és mindenki, aki az 123RF-nek dolgozik, nem garantálja azt, hogy a tartalom készítője úgy használja fel egy másik személy nevét, a hasonlóságot, és/vagy a képét a tartalomban, hogy megkapta volna a megfelelő engedélyeket az érintett személytől.

(a) A felhasználó megérti és tudomásul veszi, hogy az 123RF, annak alkalmazottai, igazgatósága és tisztségviselői, és mindenki, aki az 123RF honlapjának dolgozik, nem garantálja azt, hogy a felhasználó nem sérti meg egy harmadik személy védjegyjogait, vagy nem alkot hamis forrást, vagy nem alkalmaz más, tisztességtelen módszert.

(b) A felhasználó tudomásul veszi, hogy konzultálnia kell egy jogi szakértővel, mielőtt bármilyen szolgáltatással kapcsolatban vagy kereskedelmi céllal felhasznál egy tartalmat.

8. Az 123RF, annak alkalmazottai, igazgatósága és tisztségviselői, és mindenki, aki az 123RF-nek dolgozik, semmilyen körülmények között sem felelősek a közvetett, speciális, véletlen, gazdasági vagy következményes károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a használatból eredő profitveszteséget, vagy a tartalom használhatatlanságát, még akkor sem, ha az 123RF figyelmeztetett ezekre a veszélyekre. Az 123RF, annak alkalmazottainak és a hozzá kapcsolódó más cégeknek a felelőssége nem haladhatja meg a felhasználó által az 123RF használatáért és tartalom-hozzáférésért és –letöltésért fizetett összeget. Mivel bizonyos jogszabályok nem engedik meg a következményes vagy véletlen károkra vonatkozó felelősség kizárását vagy korlátozását, a fenti korlátozások nem minden felhasználóra vonatkoznak.

9. A felhasználó garantálja, hogy

(a) elmúlt 18 éves és jogszerűen elfogadhatja ezt a szerződést;

(b) a tartalmat nem használja olyan módon, amelyet ez a szerződés nem engedélyez;

(c) a tartalom felhasználása nem sért semmilyen kapcsolódó törvényt vagy szabályozást, semmilyen országban, államban vagy más, kormányzati szervezetben;

(d) az 123RF-oldalnak megadott információk valódiak, beleértve az összes, a hitelkártyára vonatkozó adatot.

10. A felhasználó vállalja, hogy figyelembe veszi az 123RF, az alkalmazottak, a vezetőség, a tisztségviselők és minden más, az 123RF-hez kapcsolódó személy (viszonteladók, licencelők) érdekeit, és amennyiben a felhasználó megsérti bármilyen formában az ebben a szerződésben lefektetett szabályokat, az 123RF mentesül a bármilyen kártérítés és költségtérítés alól, beleértve a jogi eljárási költségeket.

11. Jelen megállapodás szabályozza a felhasználó és az 123rf közötti együttműködést. Ha ennek a szerződésnek bármely rendelkezése érvénytelenné válna, a többi rendelkezés továbbra is érvényes marad, hogy teljesítse a felek elvárásait. Az 123rf hibájából bekövetkező változás nem jelenti a szerződés bármelyik elemének felmondását.

12. Ez a szerződés eredetileg angol nyelven készült és később fordították le más nyelvre. A fordítások szöveghűségét nem tudjuk garantálni. Amennyiben az angol és a lefordított változat között értelmezési különbség adódik, az angol változat irányadó.

A felhasználó ezennel elfogadta a feltételeket és az egyezséget elektronikus úton is megerősíti.