Pound coin icon on white

Pound coin icon on white - 132027736