White Pound icon on blue web button

White Pound icon on blue web button - 68560270