Minden Kép
Felhasználási feltételek
Fontos információ

Kérjük, olvassa el az alábbi felhasználási feltételeket. A szabályzat elfogadása kizárólagos feltétele az 123RF Ltd./123RF (a továbbiakban "123RF") termékeinek vagy szolgáltatásainak használatához. Az 123RF.com doménon keresztül elért szolgálatatások használatával a felhasználó beleegyezik ezen megállapodás elfogadásába. Az 123RF fenntartja a jogot arra, hogy a megállapodási feltételeket bármikor megváltoztassa előzetes írásbeli értesítés nélkül, és a felhasználó köteles elfogadni ezeket a változásokat.

 1. TULAJDONOS
  Ez a weboldal az 123RF LIMITED tulajdonában áll és az 123RF működteti. Minden kép a honlapon az 123RF vagy annak partnereinek/közreműködőinek tulajdonában áll, és a nemzetközi szerzői jogok és egyezmények védik. Minden, az ebben a megállapodásban nem kifejezetten szereplő jogosultság az 123RF-et illeti. A megállapodásban szereplő licenc automatikusan, értesítés nélkül megszűnik, amennyiben a felhasználó a megállapodás valamely feltételét nem teljesíti. Felmondás esetén minden, az oldalról származó anyagot, másolatot és kapcsolódó dokumentumot meg kell semmisíteni. Továbbá az 123RF fenntartja a jogot, hogy az oldalt bármikor, külön értesítés nélkül, megszüntesse.


 2. HIVATALOS HASZNÁLAT
  Minden, az oldalról letöltött tartalmat, beleértve korlátozás nélkül, a fájlokat, szoftver által generált képeket és adatokat (egyszóval, a tartalmat), az 123RF licenceli a felhasználó számára. Éppen ezért a tartalom felhasználása és az ahhoz kapcsolódó szerzői tulajdonjogok, az 123RF végfelhasználói szerződésének (EULA), illletve a további licencelési megállapodások elfogadásától függ.


 3. LINK HARMADIK FÉL OLDALÁRA
  Az 123RF harmadik fél oldalára mutató linkeket használ az oldalán, a felhasználók kényelmének biztosítása érdekében. Az 123RF-nek nincs befolyása a harmadik fél oldalára vagy az oda mutató hivatkozásokra. Az 123RF nem felelős a hivatkozott oldalak tartalmáért.


 4. KORLÁTOZOTT GARANCIA
  Az 123RF kijelenti, hogy jogában áll megköztni ezt a megállapodást és biztosítani a licencet az alábbi feltételek szerint..

  Az 123RF garantálja, hogy a tartalom normal használat esetén a tartalom letöltésétől vagy megszerzésétől számított 30 napig hibátlan marad.

  A FENTI KIVÉTELEKET FIGYELEMBE VÉVE AZ OLDALON ELÉRHETÓ TARTALMAK „AZ ÖSSZES HIBÁJUKKAL EGYÜTT” KERÜLNEK KI, ÉS, HA EZ NINCS KIFEJEZETTEN LEFEKTETVE A LICENCBEN, EGYIK FÉL SEM VÁLLALJA A GARANCIÁT, AKÁR NYÍLTAN, AKÁR BURKOLTAN, BELEÉRTVE A MERCHANDISE GARANCIÁT VAGY AZ EGYÉNI IGÉNYEKHEZ VALÓ IGAZODÁST. AZ 123RF NEM GARANTÁLJA, HOGY A TARTALOM ÉS AZ OLDAL MEG FOG FELELNI A FELHASZNÁLÓ IGÉNYEINEK ÉS HOGY A HASZNÁLATA SORÁN NEM FOGNAK ELŐFORDULNI MEGHIBÁSODÁSOK. A TELJES FELELŐSSÉG A FELHASZNÁLÓÉ. AMENNYIBEN A TARTALOM HIBÁS, A FELHASZNÁLÓNAK (ÉS NEM AZ 123RF-NEK, EGY HIVATALOS SZEMÉLYNEK VAGY MÁS SZÁMÍTÓGÉPES SZAKEMBERNEK) KELL ÁLLNIA AZ ÖSSZES FELMERÜLŐ KÖLTSÉGET

  Bizonyos országokban nem engedélyezett garancia alóli kivételek alkalmazása, tehát elképzelhető, hogy ez önre nem vonatkozik. A szabályok országról országra változhatnak..

 5. A FELHASZNÁLÓ VÁLLALJA ÉS GARANTÁLJA, HOGY
  1. már betöltötte a 18. életévét és jogosult a licenc megvásárlására;
  2. nem használja olyan célokra a tartalmat, amelyet a megállapodás, az EULA vagy a licencmegállapodás;
  3. a tartalomfelhasználás nem sérti semmilyen jogot, beleértve, de nem kizárólagosan a szerzői tulajdonjogot, a a védjegyet, magánélethez való jogot, vagy egyéb, kapcsolódó törvényt, harmadik fél esetében sem;
  4. az 123RF-nek szolgáltatott adatok pontosak és valósak, beleértve a hitelkártyára vonatkozó információkat;
  5. az 123RF felhasználói fiókhoz tartozó jelszavakat szigorúan titokban tartja. Nem oszthatja meg a jelszót vagy a bejelentkezési informánciókat más felhasználóval vagy egy harmadik féllel, kivéve, ha erről külön megálapodás szól. Amennyiben a felhasználó bármilyen formában megsérti ezeket a feltételeket, az 123RF-nek jogában áll
   1. azonnali hatállyal felmondani a megállapodást
   2. megtartani minden kifizetetlen, az ehhez a megállapodáshoz kapcsolódó tartalmat, és
   3. jogi vagy pénzügyi orvoslatot kérni.


 6. HIBÁS ÁRAZÁS ÉS INFORMÁCIÓ
  Az 123RF törekszik arra, hogy az oldalon található árak és információk pontosak legyenek, de elképzelhető, hogy a tartalomhoz kapcsolódó adatok hibásak vagy a rosszul árazták be a tartalmat. Ilyen esetben az 123RF-nek jogában áll törölni a tartalmat, és amennyiben megtörtént a tranzakció, visszaadja a pénzt.


 7. A JOGORVOSLAT KORLÁTAI
  1. Törlés/lejárat: Amennyiben ez a megállapodás nem szűnt meg, de az előfizetést már törölték vagy lejárt, a felhasználó továbbra is használhatja azt tartalmat, amelyet addig törlés vagy lejárat időpontjáig letöltött, feltéve, hogy a használat megfelelt a megállapodásban, az EULA-ban vagy a kapcsolódó licencelési szerződésben foglaltaknak.

  2. Nincs pénzügyi kártalanítás: Az 123RF semmilyen körülmények között nem felelős a károkért, beleértve az elvesztett profitot, megtakarításokat, vagy más, speciális, általános, büntetésből adódó, véletlen vagy következmények károkért, amely a tartalom használhatatlanságából adódik, még akkor sem, ha az 123RF vagy az 123RF által megbízott viszonteladó figyelemeztetett erre, illetve akkor is mentesül a felelősség alól, ha egy harmadik fél nyújt be panaszt. Bizonyos országokban nem engedélyezett a felelősség alóli kivételek alkalmazása, tehát elképzelhető, hogy ez önre nem vonatkozik.


 8. JÓTÁLLÁS
  A felhasználó vállalja, hogy figyelembe veszi az 123RF, az alkalmazottak, a vezetőség, a tisztségviselők és minden más, az 123RF-hez kapcsolódó személy (viszonteladók, licencelők) érdekeit, és amennyiben a felhasználó megsérti bármilyen formában az ebben a szerződésben lefektetett szabályokat, az 123RF mentesül a bármilyen kártérítés és költségtérítés alól, beleértve az ügyvédi költségeket..


 9. HASZNÁLAT
  Az 123RF fenntartja a jogot arra, hogy bármilyen kredit vagy előfizetési csomag árát, illetve a letöltési méreteket megváltoztassa előzetes értesítés nélkül. Ugyanakkor az 123RF törekedni fog arra, hogy értesítse a felhasználót a várható árváltozásokról.

  1. ELŐFIZETÉSI CSOMAGOK
   1. Az előfizetési csomag nem változtható meg az első tartalom letöltésekor.
   2. Amennyiben a letöltést az internethez való kapcsolódási problémák esetén hiúsult meg, nem hosszabbítható meg az előfizetés. Amennyiben az 123RF szerverei világszerte meghibásodnak (“system down”), és a meghibásodás legalább 8 órán keresztül vagy tovább eltart, az 123RF megtéríti az elvesztett időt. .
   3. Az előfizetők számára létrehozott tartalom az előfizetés lejárta után nem lesz elérhető.

  2. KREDITCSOMAGOK
   1. A megvásárolt kreditcsomagok csökkentésére nincs lehetőség, a növelésük azonban lehetséges.
   2. A kreditek a megvásárlásásuktól számított 1 év múlva járnak le.
   3. A megvásárolt kreditek egy éven belül bármikor felhasználhatók.


 10. NINCS LEMONDÁS
  Amennyiben az 123RF-nek nem sikerül ennek a megállapodásnak valamely pontját betartatnia, az nem jelenti azt, hogy a jövőben lemond ennek, vagy más rendelkezésnek a betartatásáról .


 11. ILLETÉKESSÉG
  1. Jelen szerződés létrejötte, hatálya, értelmezése és végrehajtása tekintetében kizárólagosan a Hongkongi joghatóság illetékes, tekintet nélkül a kollíziós elvekre.
  2. Minden felmerülő jogvita esetén jelen megállapodás szerint kell tárgyalást rendezni. Amennyiben a felek 30 (harminc) nappal a tárgyalások megkezdése után sem képesek megállípodásra jutni, a felek a hongkongi Választottbíróságot jelölik ki illetékesnek, az eljárás során pedig az UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) választottbírósági irányelvek alkalmazandók. A választottbírák száma 1 (egy), az eljárás nyelve az angol. A Választottbíróság döntése kötelező érvényű a felek számára.
  3. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy bármely szerződésszegés, nyilatkozat és garancia, melyeket jelen szerződés tartalmaz, és amely helyrehozhatatlan kárt okoz az 123RF-nek, beleértve a jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseket is, a kártérítési és jogorvoslati illetékesség a hongkongi jog szerint történik. Ön továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy a választottbíróság elrendelheti bármely olyan ideiglenes intézkedést, amelyet szükségesnek ítél, vagy összhangban van az alkalmazandó hongkongi jogszabályokkal, beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen intézkedést, vagy az eljárás során kiszabott díjat.


 12. JOGI KÖLTSÉGEK
  Amennyiben az 123RF kénytelen a bírósághoz fordulni a jogai érvényesítésének, vagy tartozások behajtásának érdekében, a felhasználó vállalja, hogy állja az 123RF perköltségeit, amennyiben az 123RF nyeri a pert.


 13. ÁTRUHÁZHATÓSÁG
  A felhasználó nem ruházhatja át a megállapodásban rögzített jogokat az 123RF előzetes beleegyezése nélkül.


 14. TELJES SZERZŐDÉS
  A felhasználó elismeri, hogy elolvasta a megállapodást, megértette a feltételeket és elfogadja azokat. Továbbá egyetért azzal, hogy ez a szerződés a teljes és exkluzív megállapodás a felhasználó és az 123RF között, amely felülír minden egyéb javaslatot vagy előzetes megegyezést, legyen az akár szóbeli, akár írásbeli, vagy bármilyen más üzenetválts az 123RF és a felhasználó között ezen megállapodás tárgyát illetően. Az 123RF.com oldalán a GYIK-ban és máshol feltüntetett magyarázatok és tartalmak csak a felhasználó tájékoztatását szolgálják és a nem tekinthetők a megállapodás részének.


 15. ELVÁLASZTHATÓSÁG
  Amennyiben ezen megállapodás bármely pontja érvénytelenné vagy hatályon kívülivé válik, az nem befolyásolja a megállapodás többi részét, és a maradék rendelkézéseket a felek szándékainak megfelelően a lehető legpontosabban kell végrehajtani.


 16. NYELV
  Ez a megállapodás eredetileg angol nyelven készült és később fordították le más nyelvre. A fordítások szöveghűségét nem tudjuk garantálni. Amennyiben az angol és a lefordított változat között értelmezési különbség adódik, az angol változat irányadó.


 17. ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK
  Nem adjuk el, sem kölcsön a felhasználók személyes adatait harmadik felek részére és csak az adatvédelmi irányelvekben rögzített feltételek szerint használjuk fel az adatokat. Az adatvédelmi irányelvek a felhasználási feltételek között olvashatók: https://hu.123rf.com/privacy.php.

  A felhasználó beleegyezik abba, hogy az oldal további használatával elfogadja a felhasználási feltételekt és az adatvédelmi irányelveket. Amennyiben nem elégedett azzal, ahogy az adatvédelmi irányelveink alapján felhasználjuk a nekünk szolgáltatott adatokat, kérjük, ne használja tovább az 123RF.com szolgáltatásait.


 18. PROMÓCIÓS LOGÓ
  A tartalom, a szolgáltatások és az oldalak használatával a felhasználó beleegyezik abba, hogy az 123RF a felhasználó céges logóját kereskedelmi célokra használja fel, anélkül, hogy ezért pénzbeli ellenszolgáltatást biztosítana.